அர்த்தநாரீஸ்வரர், திருச்செங்கோடு, நாமக்கல்


இந்தக் கோவிலில் புராணங்களும், தகவல்களும் அதிகம் இருப்பதால், இவற்றைப் பற்றி என்னால் முடிந்தவரை, பகுதிகளாக எழுதியுள்ளேன். பிருங்கி முனிவர் சிவபெருமானின் தீவிர பக்தர் மற்றும் மற்ற அனைத்து கடவுள்களைத் தவிர்த்து சிவனை வழிபட்டார், இது பார்வதியை வருத்தப்படுத்தியது. கோபம் கொண்ட அவள் அவனுடைய உடலில் இருந்து இரத்தம் முழுவதையும் வடிகட்டினாள் மற்றும் சதையை அகற்றி, பிருங்கியை வெறும் எலும்புகளாக மாற்றினாள். அப்படியிருந்தும், பிருங்கி அவளை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து, சிவபெருமானை மட்டும் தொடர்ந்து வழிபட்டார். இதைப் பார்த்த பார்வதி,… Read More அர்த்தநாரீஸ்வரர், திருச்செங்கோடு, நாமக்கல்