Krishnan, Vanathirajapuram, Nagapattinam


Basic information about the temple Moolavar: Krishnan Ambal / Thayar: x Deity: Perumal Historical name: Vriksham: Teertham: Agamam: Age (years): Timing: to & to Parikaram: Temple group: – Sung by: Temple set: Navagraham: Nakshatram: City / town: Kshetrapalapuram District: Nagapattinam Maps from (click): Current location Mayiladuthurai (5 km) Kumbakonam (34 km) Thiruvarur (44 km) Nagapattinam… Read More Krishnan, Vanathirajapuram, Nagapattinam